İşitme Kaybı

İşitme Kaybı

İşitme veya duyma, canlıların etraflarında oluşan sesleri işitme organları vasıtasıyla algılamasıdır.

İşitmenin Meydana Gelişi

Kulak kepçesiyle toplanan ses dalgaları kulak yolundan kulak zarına gelir ve kulak zarını titreştirir. Zarın titreşimleri kulak kemikcikleri tarafından kuvvetlendirilip oval pencereye iletilir. Oval penceredeki ses titreşimleri dalız içindeki sıvı ile salyangozdaki sıvıya geçer. Ses titreşimleri salyangozdaki sıvıdan işitme duyu hücrelerine oradan da sinirlere aktarılırlar. Sinirler tarafından alınan ses beyne iletilir ve işitme sağlanmış olur.

Kusursuz bir insan kulağı 20 Hz – 20.000 Hz arasındaki sesleri işitir. İnsan sesi yaklaşık olarak 500 Hz – 5000 Hz arasındadır.

İşitme Yolu
Kulak Kepçesi —» Dış Kulak Yolu —» Kulak Zarı —» Çekiç, Örs, Üzengi —» Oval Pencere —» Dalız —» Salyangoz —» İşitme Sinirleri —» Beyindeki İşitme Merkezi

Kulak Sağlığı
Östaki borusu ile ağızdan ve burundan giren mikroplar orta kulak iltihabı denen tehlikeli bir hastalığa yol açar. Kulakta çınlama, uğultu ve ağrı oluşturur. Kulak zarının delinmesine yol açabilir.

İşitme kaybını önlemek için çok gürültülü yerlerde uzun süre bulunulmamalı, kulak içi herhangi bir nesne ile karıştırılmamalıdır. 80 dB üzerindeki seslere uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. 130 dB ve üzerindeki sesler kulaklarda fiziksel hasara neden olabilir.

İşitme Kaybı
İşitme kaybı, duyma kaybı veya sağırlık, sesleri algılama yetisindeki tam ya da kısmi bir azalmayı ifade eder. Birçok biyolojik ve çevresel etmene bağlı olarak gelişen işitme kaybı, ses algılama yetisine sahip bütün canlılarda ortaya çıkabilir.

Seslerin frekansını belirtmek için Hertz birimi kullanılır. Kusursuz bir insan kulağı 20 Hz – 20.000 Hz arasındaki sesleri işitir. Örneğin insan sesinin frekansı 500 Hz – 5000 Hz arasındadır.

Seslerin şiddeti ise desibel ile belirtilir. 80 dB üzerindeki seslere uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. 130 dB ve üzerindeki sesler kulaklarda fiziksel hasara neden olabilir. 80 dB’ye örnek olarak iş makinelerinin çıkardığı gürültü, 130 dB’ye örnek olarak jet uçağı motoru örnek verilebilir.

İnsanlarda İşitme Kaybının Başlıca Nedenleri Şunlardır

İletkenlik Sorunları
​• Tıkanmış dış kulak kanalı (kulak kiri vs.)
• Orta kulaktaki sıvı ve hava basıncı problemleri (soğuk algınlığına bağlı barotravma vs.)
• Kemikçik (ossicle) ve eklem problemleri

Hassasiyet Kaybı
Kulak salyangozundaki (koklea) tüylerin gürültüye maruz kalma, ileri yaş veya enfeksiyon nedeniyle hassasiyetini yitirmesi.

Presbiakuzi
Presbiakuzi; yaşa bağlı olarak gerçekleşen, özellikle yüksek frekanslardaki işitme kaybıdır. 60 yaşına kadar yaklaşık %5, 70 yaşına kadar yaklaşık %10 kayıp görülür.

İşitme Kaybı Belirtileri
Çoğu işitme kaybı aşamalı olarak oluşur, ve insan doğasının her duruma inanılmaz adapte olması nedeni ile çoğu kez işitme kaybının belirtilerini gözlemlemek çok uzun zaman alır. En kolay gözlemlenen belirtiler, televizyonun sesinin fazlaca açılması ya da konuşma esnasında karşınızdaki kişiyi sık sık tekrar ettirmek zorunda kalmanızdır.

İşitme yeteneğimiz azalmaya başladığında çevremizdeki sesleri nasıl işittiğimizi unutmaya başlarız. Daha sessiz bir dünyada, yağmur damlası ya da bir kuşun cıvıltısı gibi günlük yaşamın seslerinden mahrum yaşamak zorunda kalırız.

Eğer aşağıdaki belirtilerden bir ya da birkaçı sizi tanımlıyorsa bir K.B.B. uzmanına başvurma zamanınız gelmiş olabilir.

Oticon, Widex ve Philips işitme cihazlarını temsil eden ODYOPARK İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi hekim tavsiyesiyle işitme testinizi yapabilir ve zaman kaybetmeden işitme sorununuzu çözmeye başlayın.

İşitme Kaybı

• İnsanlar mırıldanıyor gibi görünüyorsa
• Biri konuştuğunda ya da fısıldadığında duyamıyorsanız
• Arkanızdan ya da diğer odadan seslenildiğinde duyamıyorsanız
• Sohbeti takip etmek için dudak okumak zorunda kalıyorsanız
• Kalabalık ortamlarda konuşmaları kaçırıyor ve anlamıyorsanız
• Televizyon ve radyonun sesini daha fazla açmak istiyorsanız
• Telefonda karşınızdakini anlayamıyorsanız
• Sinema, tiyatro gibi ortamlarda sesleri duymakla ilgili sorun yaşıyorsanız
• Gürültülü bir yerde konuşma sesini duyamıyorsanız
• İşitme becerinizin azalması yüzünden sosyal ortamlardan kaçıyorsanız
• Aile bireyleri ve arkadaşlarınız artık işitme kaybınız olabileceğini ima ediyorlarsa