Dynamo

Oticon Dynamo

Oticon, Dynamo ile ileri ve çok ileri derecedeki işitme kayıplı kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde iyileştirilmiş olan BrainHearing™ teknolojisini Super Power ürün segmentinde de sunuyor.

Dynamo’da sunulan özellikler, ileri derecede işitme kayıplı kişilerin 3 temel gereksinimini gerçekleştirir.

  • Tam bir ses erişimi
  • Tüm konuşma detaylarının hesaba katılması
  • Kişiselleştirme

Super Power için YouMatic

Super Power için olan kişiselleştirme aracı her bir hastaya özgü özel bir uygulama imkanı sunar.

İleri ve çok ileri derecede işitme kayıplı insanlar işitme cihazlarına çok bağlıdır – onları kullanmamak gibi bir seçenekleri yoktur. Onlar için cihazları tanıdıkları seslerin dünyası için hayati öneme sahiptir.

Bu durum yeni işitme cihazına geçiş için bir engel oluşturabilir.

Dynamo‘daki uygulama kontrolleri ve kişiselleştirme araçları hastanın kişisel tercihlerine uygun bir başlangıç noktası sunar ve bu durum yeni işitme cihazı teknolojilerine geçişi kolaylaştırıp, hasta memnuniyetini artırır.

Speech Rescue

Speech Rescue, ileri ve çok ileri derecede işitme kayıplarına yüksek frekanslı seslere erişme imkanı sağlayan Oticon’nun frekans kompozisyonudur. Kompozisyon -Kopyalama ve koruma fonksiyonudur- Biz sesleri birbiri üzerine yerleştirmekteyiz. Yüksek frekanslı bantlar daha alçak frekans bölgesine kopyalanır ve orijinal yüksek frekanslı bantlar kendi orijinal konumlarında korunur. Biz konuşma detaylarının daha fazla korunması için alçaltılan sinyalin doğal bağlantısının korunması gerektiğine inanmaktayız.

Bu methot kullanıcıya S ve T gibi yüksek frekansı sesleri işitebilme imkanı sunmayı temel alır. Bu işlem orta frekanslardaki ses ip uçları gibi önemli sesleri bozmadan yapılır.

Hasta için bunun anlamı; daha detaylı bir konuşmaya sahip olacaklardır ve böylece konuşmaları daha kolay takip edebileceklerdir.

Speech Rescue ve Speech Guard E Kombinasyonu

Bu sistem hastaya artırılmış konuşma anlaşılırlığı konusunda yardımcı olan konuşma detaylarının en üst seviyeye çıkartılmasını sağlar.

1. adım “Kurtarma”: İşitme cihazın sinyal yolunda gelen seslerin yüksek frekans bileşenleri öncelikle Speech Rescue ile alçak frekanslara taşınır.

2. adım “Guard”: Yüksek frekanslı sesler Speech Guard E ile artırılır. Bu sıkıştırma sistemi kurtarılan konuşma seslerinin net olarak ortaya çıkmasını sağlamak için sinyal girdisinin dinamik kontrastlarını korur.

IniumSense FeedbackShield SP

Inium Sense platformu ve onun hızlı işlemcisi çok üstün ve etkin bir feedback yönetim ve önleme sistemi sunar. Bu sistem özel olarak Super Power kullanıcıları için geliştirildi. Biz buna Inium Sense feedback shield diyoruz.

Inium Sense feedback shield feedback riskini çok daha hızlı yakalama, daha etkin olarak önleme ve feedback oluşma ihtimalini daha etkin olarak azaltma yeteneğine sahiptir. Bunların hepsi yüksek bir ses kalitesini sürdürerek yapılmaktadır.

Hasta için bunun anlamı işitme cihazın ötmesinden korkmadan sevdiklerine sarılabilmek veya telefon kullanabilmektir.

Dynamo SP10 Dynamo SP8 Dynamo SP6 Dynamo SP4

ÖZELLİKLER Dynamo SP10 Dynamo SP8 Dynamo SP6 Dynamo SP4
Fiyat 9.250 ₺ 7.000 ₺ 4.750 ₺ 2.850 ₺
Kanal Sayısı 9 8 6 4
Bant Sayısı 16 16 16 16
Speech Rescue
Speech Guard E  –  –
IniumSense Feedback Kalkanı
Free Focus Premium Gelişmiş Gerekli Temel
Power Bass  –
Müzik Genişletme  –
Gürültü Yönetimi Geçici, Üç Aşamalı Üç Aşamalı Standart Standart
Özel Amaçlı Programlar  –
Çift Taraflı Senkronizasyon  –
Çift Taraflı Koordinasyon
DSE Kişisel Profilleri 5 3 3 1
Uzamsal Gürültü Yönetimi
FM Sistemi Uyumluluğu